Zakaj izbrati prav naše podjetje za izdelavo načrta ureditve vrta:

Načrt je najcenejši način ureditve vrta, ker:

1. Načrtovanje vrtov in okolice je, kjer upoštevamo Vaše želje in potrebe pri ureditvi vrta/okolice.

2. Z uporabo oblikovalskih orodij in principov umestimo Vaše želje in potrebe v prostorski in finančni okvir.

3. Skozi proces načrtovanja skupaj pridemo do celovite ureditve.

Primeri idejnih projektov in zasaditvenih načrtov

Idejni projekt
Idejni projekt
Idejni projekt
Idejni projekt
Idejni projekt
Idejni projekt
Zasaditveni načrt
Zasaditveni načrt

Po ogledu terena, določitvi vaših želja in potreb ter danih možnosti pripravimo zamisel ureditve vrta in vam jo predstavimo.

Z izdelavo idejnega načrta za ureditev vrta, predvidimo in razmestimo dejavnosti v vrtu, skupine rastlin in elemente ureditve, kot so vodni motivi, oporni zidovi, vrtne ute, tlaki,…

Ob predstavitvi zamisli in upoštevanju morebitnih novih dejstev pridemo do končne rešitve. Projekt lahko zaključimo na idejni ravni, lahko pa ga pripeljemo do izvedbenih načrtov.

Izvedbeni načrti vsebujejo popise del, izbor in količino rastlin in materialov, tloris v merilu, prereze, predračun in navodila za oskrbo zelenic. Na vašo željo vključimo tudi gradbene in obrtniške detajle, načrte vodnih motivov, bazenov in namakalnega sistema.

Idejni ali zasaditveni načrt ureditve vrta vam predstavimo v naših poslovnih prostorih, rastline pa lahko vidite v naši drevesnici ali vrtnem centru.

Idejne in zasaditvene načrte za ureditev vrtov po celi Sloveniji zaračunamo po veljavnem ceniku. Za ceno nas pokličite na telefon 01 561 20 89 ali nam pišite na e-mail - Nataša Mihelič ali e-mail  - Andrej Strgar.

Kontaktna oseba: Andrej Strgar, krajinski arhitekt

Reference