Načrtovanje:  Igor Gregorčič, arhitekt

Izvedba zasaditve: Pro horto Strgar, d.o.o., 2014

Terasa se nahaja na vrhu stanovanjskega bloka in ni v neposredni povezavi s stanovanjem. Na njo se pride po stopnišču. Celotna terasa je razdeljena na 4 dele, vsak del pripada enemu stanovanju v najvišjem nadstropju. Pogledi iz terase so enkratni, na celotno pogorje Kamniško savinjskih Alp, Šmarno goro in v ozadju na Triglav.

Terasa je zasnovana kot vrt z letno kuhinjo, prostorom za sedenje pod tendo, zeliščnim in okrasnim vrtom.

Zelišča so posajena v dvignjene grede med katerimi je po tleh terase položena trava ali tepih iz homulice. V višja korita so posajene grmovnice dišečega španskega bezga in manjše sorte ruševja. Med sosedovim delom je v korita posajena stebrasta tisa kot živa meja.

Na terasi je urejen namakalni sistem, ki zaliva vse zelene dele.