Načrtovanje: Andrej Strgar, krajinski arhitekt, Eva Strgar, krajinska arhitektka

Izvedba in zasaditev: Pro horto Strgar d.o.o.

Projektiranje in pred izvedbo

Vrt je nastal ob počitniški rezidenci nad Koprskim zalivom.

Izvedba

 

Leto po izvedbi

Lastnik je kasneje kupil še sosednjo parcelo, na kateri je zgradil manjšo hišo ter dodal bazen.